Szlak św. Mikołaja

10.I.2021 r. Święto ChrztuPańskiego.

10.I.2021 r. Ś W I Ę T O  C H R Z T U  P A Ń S K I E G O

Kończymy okres Narodzenia Pańskiegow liturgii, gdyż w praktyce dopiero świetem Matki Bożej Gromniczne.

Prasa katolicka ….........

Slowa wdzięczności, podziękowania, serdeczne[ Bóg zapłać ]: Mieszkańcom Brudzowa za sprzątanie świątyni, otoczenia. Nadal zapraszamy.

Za ofiary na potrzeby parafii np. podatek parafii dla Gminy Morawica – 962. 00 zł.

I N T E N C J E  M S Z A L N E:

Pn.16.30 1 + Janina Rożkiewicz w 7 d śm., 2 + - „ początek greg.

Wt.16.30 + Janina Rożkiewicz, greg 2. 17.00 1 + Henryk w r śm., Anna Sabat., 2 + Mieczysław Sabat – brat Piotr.

Śr.16.30 + Janina Rożkiewicz, 3 greg., 17.00 1 Wynagradzająca., 2 + Barbara Waligórska -Koło Gospodyń Wiejskich z Lisowa.

Cz.16.30 + Janina Rożkiewicz, 4 greg. 17.00 1 + Barbara Waligórska – siostra z dziećmi., 2 + - „ - siostra Alina z dziećmi.

Pt.16.30 +Janina Rożkiewicz, 5 greg., 17.00 1 + Stanisława Stępień – córka z rodz., 2 + Barbara Waligórska – Kółko Różańcowe z Lisowa.

Sb.15.00 1 + Janina Rożkiewcz, 6 greg., 2 + Jan Jaroń – córka Danuta z rodz.


Nd.8.00 1 + Janina Rożkiewicz, 7 greg., 2 + Stefania w 10 r śm., Henryk, Leopold Lesiak -wnuczka.., 3 + Mariusz Klimczak w 5 r śm.

    1. 10.00 Na 2 urodzniny Jana Szuberta.

11.30 1 Za Parafian., 2 + Janina, Sławomir Buras, 3 + Jan Jaroń – synowa z rodz.

16.00 1 + Marzena Iwańska w 3 r śm. ,2 + Barbara Waligórska – rodz., 3 Na 8 urodziny Jakuba, 2 Szymona i za brata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.IX.2020 r

6.IX.2020 r.   X X I I I    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A.

We wtorek święto Narodzenia N.M.P., Matki Bożej Siewnej, poświęcenie ziarna siewnego, odpust w Piotrkowicach. Po Mszy św. o godz.9.30, pójdziemy z wieńcami żniwnymi w procesji do Piotrkowic, aby tam uczestniczyć w sumie odpustowej o 11.30. Zapraszamy.

W niedzielę 13 września Msza św. wynagradzająca za grzechy nsze, rodzin, parafii o godz. 8.00, jeśli p. Andrzej się zgodzi, aby zamówiona + Władysława Krąża sąsiada była odprawiona w sobotę.

Prasa katolicka …............

Słowa wdzięczności,podziękowania, serdeczne [ Nóg zapłać ]: Paniom z Górek za sprzątanie świątyni, okolicy, ofiarę. Na ten tydzień zapraszamy z Zaborza. Przypomnę wiadomość o ostatniej niedzieli, że za 5 niedzieli zapłaciłem 750. 00 zł, czyli za jednorazowe ubranie ołtarzy wychodzi – 150. 00 zł. Tylko za same kwiaty, gdyż p. Ula pracę swoją ofiaruje sprawie upiększenia kościoła.

Za wczorajszą ofiarę od uczestników chrztu i ślubu wpłynęło - 207. 50 zł – bilon, 200.00 zł – banknonty, 20 EURO., Karolina i Krystian – 200. 00 zł

I N T E N C J E   M S Z A L N E:

Pn.18.00 1 + Czesław Jaroń, urodzinowa., 2

Wt.9.30 1 + Aleksandra w 2 r śm Pietrzyk, rodz. Pietrzyków i Pasków., 2

Śr.18.00 1 O powrót do zdrowia Barbary Waligórskiej – mąż z dziećmi i wnukami., 2 + Marianna, Sabina Nowak, Halina, Stefan Matczak.

Cz.18.00 1 + Adam Stępień- rodz. Rybusów i Kruczków., 2

Pt.18.00 1 + Adam Stępień – rodz. Burkotów, Korzeniów., 2

Sb.15.00 1 + Janina Buras, urodzinowa – mąż Edward., 2 + Teresa, Władysława, Katarzyna, Józef Wrona, Maciej, Jan Chudziccy.

15.40 + Władysław Krąż – sąsiad Andrzej.


Nd.8.00 1 Wynagradzająca za grzechy, nasze, rodzin, parafii., 2 + Stanisław Bielecki w 4 r śm – żona., 3 + Czesław, Adam Rożkiewicz.

10.00 Za Monikę, Gabrysię – chrzestna.

11.30 1 Za Parafian., 2 Na 15 r ślubu Emilii i Jarosława Jaklewicz., 3 + Elżbieta, Józef Godowscy.

16.00 1 Na 1 urodziny Antoniny i 3 Michaliny i Jakuba., 2 + Apolonia, Stefania, Katarzyna, Kazimierz Majkowscy – rodz.

 

 

 

 

Więcej artykułów…