Europejskie Dni Dziedzictwa

EDD szansą rozwoju regionu

Czesław Krzyszkowski

Ksiądz proboszcz parafii p.w. świętego Mikołaja w Lisowie

 

KAMIENIE MILOWE

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 w Lisowie


Fotografia przedstawia kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Lisowie. Fot. D. Kalina 2011

 

Na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa na temat tegorocznej edycji EDD, pod hasłem: Kamienie Milowe, czytamy;

"Promowanie miejscowego dziedzictwa Narodowego to w zamyśle organizatorów i koordynatorów EDD, stwarzają doskonałą okazję do promocji regionów i upowszechniania wiedzy o nich. Dają też możliwość zaprezentowania osiągnięć i zaangażowania w zakresie ochrony zabytków i tradycji w każdej miejscowości. Są również szansą na przedstawienie nowo powstających, jak i zrealizowanych wcześniej planów edukacyjnych, związanych z tym tematem.

Europejskie Dni dziedzictwa uzmysławiają potencjał społeczny i ekonomiczny dziedzictwa. są szansą zmiany postrzegania wydatków związanych z ochroną zabytków, dzisiaj traktowanych jako koszt, w rzeczywistości będących inwestycją. EDD są podstawą do rozwoju turystyki i tworzenia nowych miejsc pracy"

adres strony: http://www.edd.com.pl/page/edd/edd2011

 

A jak zaczęła się nasze, to jest parafii św. Mikołaja w Lisowie uczestnictwo w tym europejskiemu przedsięwzięciu? - Oto kilka słów przypomnienia:

W dniu 3 października 2010 roku, o godzinie 11.30 w naszym kościele parafialnym, przy ołtarzu św. Barbary, w Kaplicy Krasińskich, została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji spokoju dusz zmarłych: Franciszki Krasińskiej oraz innych zmarłych z rodziny Krasińskich, dziedziców klucza dóbr lisowskich oraz kolatorów naszego kościoła. Msza celebrowana była przez: księdza dziekana Jana Ciszka, ks. profesora Zbigniewa Krzyszkowskiego, ks. Władysława Stępnia, ks. Leszka Kubika i ks. Czesława Krzyszkowskiego.

Przywitanie zgromadzonych przed Mszą Świętą, w intencji Franciszki Krasińskiej i jej rodziny w przy ołtarzu w Kaplicy św. Barbary. Fot. D. Kalina

Przywitanie zgromadzonych przed Mszą Świętą, w intencji Franciszki Krasińskiej i jej rodziny w przy ołtarzu w Kaplicy św. Barbary. Fot. D. Kalina

Ze strony władz samorządowych uroczystość uświetnili miedzy innymi pan wicewojewoda województwa świętokrzyskiego, Piotr Żołądek, pan Michał Godowski oraz wójtowie gmin Morawica, Chmielnik oraz Pierzchnica z małżonkami i przedstawicielami władz gminnych. Z tej racji, że Franciszka Krasińska zmarła na raka piersi, na Mszę Świętą w jej intencji zaproszone zostały panie z Świętokrzyskiego Klubu ?AMAZONKI? przy Centrum Onkologii w Kielcach z przewodniczącą panią Haliną Cecot (między innymi).

Wśród zgromadzonych - zdjęcie u góry: od lewej Michał Godowski, Gałuszka, oraz ówczesny wicewojewoda świętokrzyski, Piotr Żołądek. Na dolnej fotografii od lewej: Barbara Bujak z Oddziału Terenowego NID w Kielcach, oraz panie z Klubu Amazonki z p. prezes Cecot. Fot. D. Kalina

O takie upamiętnienie pamięci Zmarłej poprosił mnie pan Dariusz Kalina, który zorganizował w nieodległej od Lisowa Pierzchnicy zakończenie edycji Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Sesja naukowa, która odbyła się 15-16 października w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy poświęcona została właśnie pamięci Franciszki Krasińskiej i nosiła tytuł: ?Dziedzictwo Dziejowe Gminy Pierzchnica szansą budowy przyszłości jej mieszkańców?.

Grzegorz Wiatr,. konserwator zabytków przed kaplicą Krasińskich. Fot. D. Kalina

 

 

 

 

 

 

Sprawowanie Eucharystii przed ołtarzem w Kaplicy św. Barbary. Fot. D. Kalina

Aby wyjaśnić wszystkim odwiedzającym stronę internetową parafii w Lisowie co to jest za święto Europejskie Dni Dziedzictwa (odbyte w Lisowie po raz pierwszy), pozwolę sobie zacytować tekst ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

EDD to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu.

Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. i jest obecnie jednym z 49 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD proponują ponad 1000 imprez. Z możliwości uczestniczenia w tej największej imprezie kulturalnej Europy korzysta kilkaset tysięcy Polaków. Mają oni niepowtarzalną okazję bezpłatnie, pod opieką przewodników, zwiedzić miejsca, które na co dzień są dla nich niedostępne, odkryć historię swojego regionu, poznać jego często nieznane i niedoceniane bogactwo kulturowe oraz dowiedzieć się, jak wyglądało w dawnych czasach życie naszych przodków.

Europejskie Dni Dziedzictwa z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i poparciem tak władz samorządowych i instytucji kultury, jak i osób prywatnych. Z każdym rokiem coraz bardziej wpisują się w świadomość społeczną Polaków, a przy tym stają się ważnym instrumentem edukacji i promocji ochrony dziedzictwa narodowego.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Nad wszystkimi dotychczasowymi edycjami EDD honorowy patronat sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Z kolei 30 kwietnia 2011 r. wspominaliśmy w kościele naszym pamięć dnia śmierci Franciszki Krasińskiej, jak również wszystkich tych, którzy przyczyniali się i przyczyniają się do rafowania dziedzictwa narodowego, jakim są zabytki.

 

Trzy powyższe zdjęcia wykonane są w Niedzielę Palmową, przed Mszą Świętą w intencji wszystkich poległych za Ojczyznę oraz wszystkich tych, którzy związani byli i są z ochrona i konserwacja zabytków przeszłości. Fot. D. Kalina

Od braci zakonnych z Piotrkowic wiem, że dnia 9 maja 2011 r. odprawiona została Msza Święta w kościele zakonnym zamówiona przez pana Dariusza Kalinę w intencji pochowanego pod Kaplicą Loretańską Stanisława Krasińskiego, fundatora tejże kaplicy, ojca Franciszki, z udziałem przedstawicieli władz gminy Pierzchnicy, uczniów z Zespołu Szkół w Pierzchnicy z pocztem sztandarowym oraz młodzieżą, gronem pedagogicznym oraz dyrektorem szkoły w Pierzchnicy:

 

 

Pragnę wszystkich państwa zapewnić, że będziemy się starali w dalszym ciągu kultywować przypomnianą nam wszystkim tradycję tych miejsc, w których przyszło nam żyć: Lisowa, Maleszowej i Piotrkowic

 

 

Wszystkim, którzy znaleźli miejsce i czas w swoim sercu na modlitwę do Pana Boga Naszego w intencji Franciszki Krasińskiej, rodziny Krasińskich i kolatorów naszego kościoła, którzy wspomagają nasze, parafialne, wysiłki służące przywróceniu naszej świątyni do należytej świetności - pragnę przesłać serdeczne

Bóg Zapłać...

Tegoroczna edycja EDD w Lisowie, Piotrowicach i Maleszowej

tekst umieścił

Dariusz Kalina

Oddział Terenowy

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

w Kielcach

 

Na tegoroczną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowane zostały następujące materiały;

książeczka, której tytuł jasno obiecuje wsparcie przy samodzielnym zwiedzaniu okolic Lisowa, związanym z Franciszką Krasińska. Oto jej okładka:

 

 

Wydana została dzięki finansowemu wsparciu Pana Dariusza Michalskiego, prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnicy, oraz Pana Michała Godowskiego z zarządu starostwa kieleckiego, tutejszemu parafianinowi.

Pozycja ta powstała ona częściowo z materiałów pochodzących częściowo z książki pt. Pierzchnica i okolice, wydanej  w ramach EDD, edycji 2010 roku, gdzie również zamieszczone zostały materiały dotyczące Franciszki Krasińskiej i jej rodziny. Oto jej okładka:

 

 

Na spotkaniu dostępne będą dwie broszurki przygotowane przez Oddział terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeżeli nie starczy ich dla wszystkich - dla tych musi na razie starczyć ich wersja elektroniczna: Oto one:

 

Na spotkanie zapraszamy również za pomocą plakatu, zaprojektowanego przez Pana Adama Malikiego: Oto on: