Białoruś do Św. Andrzeja Boboli i wielkich polaków na setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Białoruś – „Nad Niemnem” - św. Andrzej Bobola w 80 rocznicę wyniesienia na ołtarze i wielcy Polacy..na jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

.

MIŃSK – GRODNO –NIEŚWIEŻ– NOWOGRÓDEK – JEZIORO ŚWITEŹ – MIR – JANÓW POLESKI – KOSÓW POLESKI – ŻYROWICZE

Termin: 23 poniedziałek – 28 sobota lipca 2018 r.

ü Mińsk – stolica Białorusi

ü Nieśwież – miasto Radziwiłłów

ü Jezioro Świteź ze słynnej „Balladyny”

ü Nowogródek i Mickiewicz

ü Krajobrazy z „Nad Niemnem

ü Św. Andrzej Bobola i wielcy Polacy: Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Tadeusz Kościuszko, Czesław Niemen, Stanisław Moniuszko

ü Codzienna msza św.

WYMAGANY PASZPORT!

DZIEŃ 1. 23.07.2018 r. poniedziałek      WARSZAWA – ŚWIĘTA WODA

Wyjazd godzinach wczesno porannych, przejazd w kierunku Warszawy. Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie w 80 rocznicę jego kanonizacji. Zwiedzanie jedynego w Polsce muzeum św. Andrzeja Boboli. Eksponaty związane z życiem, działalnością duszpasterską, męczeństwem i kultem świętego oraz czasami i miejscami, w których on żył i w których przebywały jego relikwie. Msza Św. Następnie przejazd w kierunku Podlasia - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 2                       24.07.2018 r. wtorek  BIAŁORUŚ - GRODNO

Śniadanie. Wyjazd godzinach porannych, przejazd w kierunku Kuźnicy Białostockiej na przejście graniczne z Białorusią! WYMAGANY PASZPORT!

Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie miasta: Stary Zamek, Nowy Zamek, Kościół Bernardynów, Cerkiew Borysa i Gleba na Kołoży, Katedra, Kościół Brygidek, Kościół Franciszkanów, Cerkiew Bazylianek, Dom Elizy Orzeszkowej, Pomnik Orzeszkowej. Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 3. 25.07.2018 r. środa         BOHATYROWICZE, STARE WASILISZKI, NOWOGRÓDEK

Śniadanie. Przejazd wśród widoków jak z obrazów Chełmońskiego do Bohatyrowicz - wioski znanej z powieści "Nad Niemnem", krótki spacer polną drogą do legendarnego grobu Jana i Cecylii. Stare Wasiliszki – miejsce urodzenia Czesława Niemena, Muzeum w domu rodzinnym artysty, kościół św. Piotra i Pawła. Wyjazd do Nowogródka. Do najważniejszych zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego należą: Kościół farny, zbudowany w XIV-XV w. W tym kościele był ochrzczony A. Mickiewicz. Tu odbył się ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Z. Holszańską. Kopiec Mickiewicza. Pomnik A. Mickiewicza. Muzeum Adama Mickiewicza. Kościół św. Michała. Cerkiew św. Borysa i Gleba. Jezioro Świteź. Jego nazwa nie jest chyba obca żadnemu Polakowi – oczywiście za sprawą A. Mickiewicza i jego ballad. Jezioro ma powierzchnię ok. 220 ha, głębokość do 15 m. Otoczone jest pierścieniem starych lasów, stanowi rezerwat przyrody. Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 4. 26.07.2018 r. czwartek               MIR, ZAOSIE, NIEŚWIEŻ

Śniadanie. Wyjazd do Mira. Zwiedzanie: piękny gotycki zamek. Uważa się, że zamek mirski mógł być jednym z pierwowzorów zamku opisanego w „Panu Tadeuszu”. Został wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Przejazd do Nieświeża. Od 1530 r. aż do ostatniej wojny Nieśwież stanowił główną siedzibę Radziwiłłów. W latach 1583-1587 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” wzniósł tu renesansowy zamek. Ważnym zabytkiem Nieświeża jest Fara p. w. Bożego Ciała – pierwsza w Rzeczypospolitej budowla barokowa. Następnie Zaosie. Prawdopodobne miejsce urodzenia A. Mickiewicza. W 1996 r. zrekonstruowano tu budynki dawnego majątku Mickiewiczów i urządzono ekspozycję muzealną.

Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 5. 27.07.2018 r. piątek MIŃSK

Śniadanie. Przejazd do Mińska. Mińsk zachwyca turystów nowoczesną zabudową i niemalże idealną czystością ulic. Spacer, podczas którego zobaczymy: Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez), katedrę prawosławną, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Mińskiej, Plac Wolności z Ratuszem, udamy się również do katedry rzymskokatolickiej, na Plac Październikowy z Pałacem Republiki, Domem Kultury Związków Zawodowych. Czas wolny. Objazd miasta autokarem: prospekt Niezależności, Plac Niezależności, Parlament, tzw. Kościół Czerwony, Plac Zwycięstwa, Cyrk, Dom Stanisława Moniuszki.

Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 6. 28.07.2018 r. sobota

ŻYROWICZE, JANÓW, KOSÓW POLESKI

Śniadanie. Żyrowicze – białoruska Częstochowa. Klasztor i kilka swiątyń, fundament których sięgają do początku 17 wieku. Kompleks składa się z: katedry Zaśnięcia MB, cerkwi Wniebowzięcia NMP, cerkwi św Mikołaja i Świętego Krzyża. Klasztor został zbudowany na miejscu gdzie było cudowne objawienie ikony Matki Bożej Zyrowickiej.

Janów Poleski - Kościół Podwyższenia Krzyża, w którym obecnie znajduje się fragment relikwii – żebro św. Andrzeja Boboli. Uwieńczeniem jego życia było męczeństwo za wiarę, którą poniósł 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim.

KOSÓW POLESKIMereczowszczyzna :  zwiedzanie – Muzeum T. Kościuszki, złożenie wiązanki kwiatów pod pamiątkowym kamieniem z tablicą upamiętniającą Tadeusza Kościuszkę słowami:

"... Syn ziemi białoruskiej, bohater Stanów Zjednoczonych i Polski, honorowy obywatel Francji..."

Wyjazd grupy w drogę powrotną.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

CENA: 1335,00 PLN

Kalkulacja dla 40 osób

Cena zawiera:

5 x nocleg (pokoje 2,3 os z łazienkami), wyżywienie: 5 x śniadanie, 5 x obiadokolacja, ubezpieczenie NNW, KL, TFG, opiekę pilota na całej trasie, opieka przewodnika miejscowego, transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, WC), opłaty drogowe, opłaty parkingowe, zaproszenia i wizę białoruską.

Cena nie zawiera:

Dopłat do pokoi 1 os – 250,00 zł, wydatków własnych uczestników

Zgłaszamy się z zaliczką  335. 00  zł do końca maja i z paszportem.

Zgłoszenie: 1 Biuro Podróży Aviatour - 661-688-822

2. ks. Czesław Krzyszkowski - 504-296-192 można osobiście lub na konto, podam numer konta po zgłoszeniu.