Pielgrzymka do Ukrainy - Kresy Wschodnie

PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ – KRESY WSCHODNIE

WYMAGANY PASZPORT!!!

LWÓW – ŻÓŁKIEW – ŻBARAŻ – KAMIENIEC PODOLSKI – ŁAWRA POCZAJOWSKA – CHOCIM – KRZEMIENIEC – IWANO FRANKOWSK - ZAWRANICA

ü Sentymentalne Podole i Wołyń

ü Krajobrazy z trylogii Sienkiewicza

ü Najważniejsze sanktuaria

ü Piękny i wielokulturowy Lwów

ü Świat łaciński, orient i prawosławie

ü Dawna Galicja

ü Codzienna msza św.

^ 361 rocznica ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej

Termin    14 – 15 – 16 – 17 - 18  lipiec 2017 r

Są konieczne: zaliczka 200 zł i ważny paszport. Mamy wolne miejsca i zgłoszenia do 15.06.2017 r. Termin wyrobienia paszportu w Kielcach to miesiąc czasu.

DZIEŃ 1. ŻÓŁKIEW, LWÓW 14 lipiec piątek

Zbiórka w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Ukrainy. Po drodze krótkie postoje. Żółkiew – zwiedzanie miasta: Rynek z Kolegiatą św. Wawrzyńca – nekropolia rodziny Żółkiewskich, zwiedzanie monastyru Bazylianów, zamek. Przejazd do Lwowa.

Lwów – Przejazd panoramiczny po Lwowie: ul. Gródecka, więzienie „Brygidki” (dawny klasztor), kościół św. Anny, Uniwersytet Jana Kazimierza (d. Sejm Galicyjski), katedra greckokatolicka św. Jura, kościół św. Elżbiety, budynek dworca kolejowego, gmach Politechniki Lwowskiej, kościół św. Marii Magdaleny, pałac Sapiehów, budynek Ossolineum i inne. Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 2. LWÓW  15 lipiec sobota
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Lwowa
: Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie kościoła dominikanów, kamieniczki w Rynku i budynek Ratusza, kamienica „Królewska” (Korniaktów), kaplica Boimów, Katedra Łacińska (msza św.),tutaj 361 lat temukról Jan Kazimierz obrał Matkę Najświętszą na Królową Polski, kościół jezuitów, pomnika Adama Mickiewicza. Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska – zwiedzanie zespołu katedry ormiańskiej. Wejście do budynku Opery Lwowskiej: zwiedzanie. Po zwiedzaniu czas wolny lub dla chętnych możliwość uczestniczenia w spektaklu (według repertuaru) – za dopłatą. Obiadokolacja na mieście. Wieczorem dalszy spacer po Lwowie. Przejazd na nocleg.

DZIEŃ 3. ŁAWRA POCZAJOWSKA, CHOCIM, KRZEMIENIEC  16 lipiec niedziela

Śniadanie. Ławra Poczajowska – największe Sanktuarium Maryjne obrządku prawosławnego patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie, m.in. sobór Uspieński fundacji Mikołaja Bazylego Potockiego, kamień z odbiciem stopy Matki Bożej, słynąca łaskami ikona MB Poczajowskiej wymagany odpowiedni strój - panie- chusta, spódnica, ramiona zasłonięte, panowie - spodnie lub szorty za kolano, koszulka przykrywająca ramiona). CHOCIM – malowniczo położony położony nad Dniestrem zamek budowany od XIV do XVIII w. (jeden z 7 cudów Ukrainy!), miejsce słynnej obrony hetmana Jana Karola Chodkiewicza 1621 r. i hetmana Jana Sobieskiego 1673r. Przejazd do Krzemieńca, wejście na Górę Królowej Bony (Zamkową) 397 m. n.p.m. - obejrzenie ruin zamku i panoramy miasta, zespół zabudowań d. Liceum Krzemienieckiego z kościołem licealnym śś. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i kościół św. Stanisława (jedyna łacińska świątynia otwarta na Wołyniu w czasach radzieckich). Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 4. ZBARAŻ, KAMIENIEC PODOLSKI, ZARWANICA, IWANO – FRANKOWSK  17 lipiec poniedziałek

Śniadanie. Zbaraż - zamek i zespół klasztorny bernardynów. Zwiedzanie “miasta na wyspie” czyli KAMIEŃCA PODOLSKIEGO: rynek polski, katedra łacińska św. Piotra i Pawła (najdalej na wschód Europy wysunięta budowla gotycka!), ratusz, kościół o. Paulinów, dawny kościół Trynitarzy, kościół i klasztor o. Franciszkanów, rynek ormiański, dom handlowy, cerkiew św. Mikołaja (najstarsza zachowana świątynia w mieście), ruiny katedry ormiańskiej “ORLE GNIAZDO” – zwiedzanie jednego z 7 cudów Ukrainy, czyli XVI i XVII-wiecznej twierdzy w Kamieńcu. Zarwanica - wieś tarnopolska, w której znajduje się Sanktuarium Maryjne jest określana jako ukraińskie Lourdes. Narodowe sanktuarium kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Przejazd do Lwowa przez Stanisławów (obecna nazwa Iwano Frankowsk) - miasto o niepowtarzalnej atmosferze, pełne zabytków: kolegiata NMP, barokowy kościół ormiański, pomnik Mickiewicza, barokowy kościół Jezuitów, modernistyczny ratusz. Przejazd na nocleg i obiadokolację.

DZIEŃ 5. LWÓW  18 lipiec wtorek

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Lwowa: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich – najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa. Jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki, m.in.: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej. a cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej.  Przejazd na Wysoki Zamek – obejrzenie panoramy miasta z Kopca Unii Lubelskiej. Na zakończenie zwiedzania obiad.

Wyjazd w drogę powrotną.  Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

CENA: 870,00 PLN

Kalkulacja dla 40 os płacących

Cena zawiera:

4 noclegi (pokoje 2,3 os z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, obiad w dniu wyjazdu, ubezpieczenie NNW,KL, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  opiekę pilota na całej trasie, opieka przewodnika miejscowego przez 5 dni, transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, WC), opłaty drogowe, opłaty parkingowe, bilety wstępów (oprócz spektaklu w Operze)

Cena nie zawiera:

Dopłat do pokoi 1 os, wydatków własnych uczestników

Ostateczny termin zgłaszania to 15 czerwca

UWAGA! Zachodnia część Ukrainy, która przedstawiona jest w programie jest w pełni bezpieczna. Działania militarne oddalone są o przeszło 1500 km od Lwowa. Nie odnotowano żadnych przypadków zagrażających życiu na terenie Lwowa i pobliskich miejscowości.

Autokar zabierze: w Kielcach na dworcu PKP - 4.00

4.30 przy kościele w Lisowie

5.00 w Chmielniku rynek PKS